1 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Run Around Archie Bleyer Chordza

คอร์ด Run Around Archie Bleyer | คอร์ดกีต้าร์ Run Around Archie Bleyer | คอร์ดเพลง Run Around Archie Bleyer | เพลง Run Around Archie Bleyer | เนื้อเพลง Run Around Archie Bleyer | Chord Run Around Archie Bleyer
คอร์ด เนื้อเพลง Run Around Archie Bleyer Chordza

Baby, we're really in love
If you're happy with me like I'm happy with you
Old Cupid just gave us a shove
If you're thinkin' of me like I'm thinkin' of you
Then I know what you're thinkin' of
If you're lovin' me like I'm lovin' you
Baby, we're really in love
I run around in circles
And turn in fire alarms
I'm nutty as a fruitcake
When you're not in my arms
If you're lovin' me like I'm lovin' you
Baby, we're really in love
If you're happy with me like I'm happy with you
Old Cupid just gave us a shove
If you're thinkin' of me like I'm thinkin' of you
Then I know what you're thinkin' of
If you're lovin' me like I'm lovin' you
Baby, we're really in love
My folks think I've gone crazy
And I don't feel too sure
And yet there's nothin' wrong with me
That weddin' bells won't cure
If you're lovin' me like I'm lovin' you
Baby, we're really in love
If you're happy with me like I'm happy with you
Old Cupid just gave us a shove
If you're thinkin' of me like I'm thinkin' of you
Then I know what you're thinkin' of
If you're lovin' me like I'm lovin' you
Baby, we're really in love
EmoticonEmoticon