5 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Theme Song Bob Hope Chordza

คอร์ด Theme Song Bob Hope | คอร์ดกีต้าร์ Theme Song Bob Hope | คอร์ดเพลง Theme Song Bob Hope | เพลง Theme Song Bob Hope | เนื้อเพลง Theme Song Bob Hope | Chord Theme Song Bob Hope
คอร์ด เนื้อเพลง Theme Song Bob Hope Chordza

Seven lonely days make one lonely week
Seven lonely nights make one lonely me
Ever since the time you told me we were thru
Seven lonely days I cried and I cried for you
Oh, my darlin’ you’re cryin’, boo-hoo-hoo-hoo
There’s no use in denyin’ I cried for you
It was your favorite pastime, makin’ me blue
Last week was the last time I cried for you
Seven hankies blue I filled with my tears
Seven letters, too, I filled with my fears
Guess it never pays to make your lover blue
Seven lonely days I cried and I cried for you
Oh, my darlin you’re cryin’, boo-hoo-hoo-hoo
Now, there’s no use in denyin’ I cried for you
It was your favorite pastime, makin’ me blue
Last week was the last time I cried for you
Last week was the last time I cried for you
EmoticonEmoticon