5 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง พระราชัยจะมาถึง แคทธีน ถ้ำแก้ว
* พระราชัยจะมาถึง
คนบาปจึงจะกลับใจ
ป่าวร้องให้ก้องไป
พระราชัยจะมาถึง
เทวดาปรากฏตัว
ปีศาจกลัวสะพรั่นพรึง
พระราชัยจะมาถึง
โลกนี้จึงเปรียบสวรรค์
ตาทุกคู่จะมองเห็น
ล้วนสิ่งเป็นสัจธรรม
คนชั่วจะกลับคำ
คนบาปจะกลับใจ
(ซ้ำ *)
โลกนี้จะพ้นจากบาป
ป่าวประกาศกันทั่วไป
ชาวโลกจะพ้นภัย
พระราชัยนั้นจะมา
** (เราจงมีความเชื่อ
เพราะความเชื่อนั้นจะนำพา
ให้พระองค์เสด็จมา
โปรดศรัทธาให้พวกเรา)
โลกนี้จะมีสุข
ความทุกข์จะบรรเทา
มาเถิดมาพวกเรา
มาปัดเป่าเฝ้าพระองค์
(ซ้ำ * / ** / *)

EmoticonEmoticon