9 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง จากรางหญ้าสู่กางเขน แคทธีน ถ้ำแก้ว
จากรางหญ้าที่หนาวเย็น
สู่กางเขนที่ทรมาน
จากยามสงัดรัตติกาล
สู่กลางวันที่มืดมน
ด้วยประสงค์พระบิดา
จึงเสด็จมาจากเบื้องบน
ผู้ช่างไม้ที่ยากจน
ประพฤติตนตามบัญชา
ทรงจาริกทุกแว่นแคว้น
ทุกดินแดนเกิดศรัทธา
อาณาจักรพระบิดา
ส่องสว่างมาสู่ดวงใจ
คนบาปตื่นจากโลภหลง
ตามองค์พระมหาไถ่
คนกลับใจสู่ความดี
พระจากนาเสด็จมา
เทศนานานสามปี
เสร็จสิ้นแล้วซึ่งหน้าที่
ถึงนาทีที่จากไป
ทรงบอกสาวกสิบสอง
พระองค์จะต้องจากไป
ปฏิเสธพระองค์ผู้ใด
ทรยศนั้นใครจะทำ
เขาตรึงกางเขนพระองค์
เขาเยยสวมมงกุฎหนาม
ปลายหอกตะปูตอกตำ
เจ้ารับทรมาน ทรมาน
สิ้นองค์
เกิดอาเพศอัศจรรย์
อีกสามวันจากนั้นมา
พระราชันย์แห่งราชา
เสด็จคืนมาสู่สวรรค์
จากรางหญ้าที่หนาวเย็น
สู่กางเขนที่ทรมาน
พระบิดาทรงประทาน
พระผู้ท่านช่วยมวลชน
EmoticonEmoticon