30 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีน้ำใจ GiFT My Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีน้ำใจ GiFT My Project Chordza
คอร์ด คนมีน้ำใจ GiFT My Project | เนื้อเพลง คนมีน้ำใจ GiFT My Project | Chord คนมีน้ำใจ GiFT My Project

เนื้อเพลง คนมีน้ำใจ GiFT My Project
ให้ไปหมด ให้ไปหมดทั้งหัวใจเธอ ที่เธอมี
ให้ทุกอย่าง ให้ทุกคนทั้งหัวใจเธอ ไม่สนใจ
ไม่ว่าจะคนโน้น ไม่ว่าจะคนนี้
รักของเธอที่มี ก็ให้ไป

เหมือนหัวใจ ของเธอมันมีมากเกิน

อาจเป็นเพราะตัวเธอเองนั้นเป็นคนมีน้ำใจ
เลยแบ่งรักให้ใครตั้งมากมาย
ไม่เลือกใคร ให้ใจไปหมดทุกคน
ต่างก็รู้ว่าคนเรานั้นสมควรมีน้ำใจ
เป็นสิ่งเหมาะสมที่ใครก็ต้องทำ
แต่เรื่องเดียว ความรัก ต้องให้เพียงหนึ่งคน

ให้อะไร ก็ให้ไป เงินหรือทองที่มีก็ให้ไป
เรื่องหัวใจ ให้ทำไม ใจของเธอก็มีแค่นิดเดียว
เธอควรเก็บเอาไว้ เธอควรเก็บเอาไว้
ให้รักของเธอกับใคร แค่ผู้เดียว

หรือหัวใจ ของเธอมันมีมากเกิน

อาจเป็นเพราะตัวเธอเองนั้นเป็นคนมีน้ำใจ
เลยแบ่งรักให้ใครตั้งมากมาย
ไม่เลือกใคร ให้ใจไปหมดทุกคน
ต่างก็รู้ว่าคนเรานั้นสมควรมีน้ำใจ
เป็นสิ่งเหมาะสมที่ใครก็ต้องทำ
แต่เรื่องเดียว ความรัก ต้องให้เพียงหนึ่งคน

อาจเป็นเพราะตัวเธอเองนั้นเป็นคนมีน้ำใจ
เลยแบ่งรักให้ใครตั้งมากมาย
ไม่เลือกใคร ให้ใจไปหมดทุกคน
ต่างก็รู้ว่าคนเรานั้นสมควรมีน้ำใจ
เป็นสิ่งเหมาะสมที่ใครก็ต้องทำ
แต่เรื่องเดียว ความรัก

อาจเป็นเพราะตัวเธอเองนั้นเป็นคนมีน้ำใจ
เลยแบ่งรักให้ใครตั้งมากมาย
ไม่เลือกใคร ให้ใจไปหมดทุกคน
ต่างก็รู้ว่าคนเรานั้นสมควรมีน้ำใจ
เป็นสิ่งเหมาะสมที่ใครก็ต้องทำ
แต่เรื่องเดียว ความรัก ไม่ต้องมีน้ำใจ
EmoticonEmoticon