25 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly Chordza
คอร์ด Rock N' Roll Music Butterfly | เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly | Chord Rock N' Roll Music Butterfly

เนื้อเพลง Rock N' Roll Music Butterfly
* (Just let me hear some of that rock and roll music)
(That's why I go for that that rock and roll music)
(And started playing that that rock and roll music)
Any old way you choose it
It's got a back beat, you can't lose it
Any old time you use it
It's gotta be rock and roll music
If you wanna dance with me
If you wanna dance with me
I've got no kick against modern jazz
Unless they try to play it too darn fast
And lose the beauty of the melody
Until they sound just like a symphony
(Repeat *)
I took my loved one over across the tracks
So she can hear my man awail a sax
I must admit they have a rocking band
Man, they were blowing like a hurricane
(Repeat *)
Way down South they had a jubilee
The jokey folks they had a jamboree
They're drinking home brew from a water cup
The folks dancing there are all shook up
(Repeat *)
Don't care to hear them play a tango
And In The Mood they take a mambo
It's way to early for a congo
So keep a rocking that piano
(Repeat * / *)

EmoticonEmoticon