23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Starman David Bowie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Starman David Bowie Chordza
คอร์ด Starman David Bowie | เนื้อเพลง Starman David Bowie | Chord Starman David Bowie

เนื้อเพลง Starman David Bowie
Didn't know what time it was the lights were low
I leaned back on my radio
Some cat was layin' down some rock 'n' roll 'lotta soul,
He said

Then the loud sound did seem to fade
Came back like a slow voice on a wave of phase
That weren't no D.J. that was hazy cosmic jive

[Chorus:]
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds
There's a starman waiting in the sky
He's told us not to blow it
'Cause he knows it's all worthwhile
He told me:
Let the children lose it
Let the children use it
Let all the children boogie

I had to phone someone so I picked on you
Hey, that's far out so you heard him too!
Switch on the TV
We may pick him up on channel two

Look out your window I can see his light
If we can sparkle he may land tonight
Don't tell your poppa or he'll get us locked up in fright

[Chorus 2x]

La, la, la, la, la, la, la, la

EmoticonEmoticon