28 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์ Chordza
คอร์ด อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์ | เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์ | Chord อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) เพชร สหรัตน์
อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ หลอยเฮ็ดโอเธอ
ฮักเขาหลายก่บอกอ้ายเด๋อ
อย่าปล่อยให้เผลอบ้าอยู่เดียวดาย

อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ กอดเธอแนบกาย
ตบตาแต่เจ็บถึงหัวใจ สิสู้ต่อไป เพื่อไผหน้อเฮา
อ้ายเฮ็ดโอทีจนเช้า แต่ว่าเจ้าให้เขาเฮ็ดโอเธอ
อ้ายเฮ็ดโอทีเกือบตาย แต่เจ้าหร๋อยไป
ให้เขาเฮ็ดโอเธอ

EmoticonEmoticon