23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง The Blower's Daughter Damien Rice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Blower's Daughter Damien Rice Chordza
คอร์ด The Blower's Daughter Damien Rice | เนื้อเพลง The Blower's Daughter Damien Rice | Chord The Blower's Daughter Damien Rice

เนื้อเพลง The Blower's Daughter Damien Rice
And so it is
Just like you said it would be
Life goes easy on me
Most of the time
And so it is
The shorter story
No love, no glory
No hero in her sky

I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes...

And so it is
Just like you said it should be
We'll both forget the breeze
Most of the time
And so it is
The colder water
The blower's daughter
The pupil in denial

I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off of you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes...

Did I say that I loathe you?
Did I say that I want to
Leave it all behind?

I can't take my mind off of you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off of you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind...
My mind...my mind...
'Til I find somebody new

EmoticonEmoticon