24 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง It's Been Awhile Staind Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It's Been Awhile Staind Chordza
คอร์ด It's Been Awhile Staind | เนื้อเพลง It's Been Awhile Staind | Chord It's Been Awhile Staind

เนื้อเพลง It's Been Awhile Staind
And it's been awhile
Since I could hold my head up high
And it's been awhile
Since I first saw you
And it's been awhile
Since I could stand on my own two feet again
And it's been awhile
Since I could call you

And everything I can't remember
As fucked up as it all may seem
The consequences that I've rendered
I've stretched myself beyond my means

And it's been awhile
Since I can say that I wasn't addicted
And it's been awhile
Since I can say I love myself as well
And it's been awhile
Since I've gone and fucked things up just like I always do
And it's been awhile
But all that shit seems to disappear when I'm with you

And everything I can't remember
As fucked up as it all may seem
The consequences that I've rendered
I've gone and fucked things up again

Why must I feel this way?
Just make this go away
Just one more peaceful day!

And it's been awhile
Since I could look at myself straight
And it's been awhile
Since I said I'm sorry
And it's been awhile
Since I've seen the way the candles light your face
And it's been awhile
But I can still remember just the way you taste

And everything I can't remember
As fucked up as it all may seem to be I know it's me
I cannot blame this on my father
He did the best he could for me

And it's been awhile
Since I could hold my head up high
And it's been awhile
Since I said I'm sorry

EmoticonEmoticon