26 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Girl The Temptations Chordza
คอร์ด My Girl The Temptations | เนื้อเพลง My Girl The Temptations | Chord My Girl The Temptations

เนื้อเพลง My Girl The Temptations
I've got sunshine on a cloudy day
When it's cold outside I've got the month of May
Well I guess you'd say
What can make me feel this way?
My girl (my girl, my girl)
Talkin' 'bout my girl (my girl)
I've got so much honey the bees envy me
I've got a sweeter song than the birds in the trees
Well I guess you'd say
What can make me feel this way?
My girl (my girl, my girl)
Talkin' 'bout my girl (my girl ooh)
Hey hey hey
Hey hey hey
Ooh yeah
I don't need no money, fortune, or fame (ooh hey hey hey)
I've got all the riches baby one man can claim (oh yes I do)
I guess you'd say
What can make me feel this way?
My girl (my girl, my girl)
Talkin' 'bout my girl (my girl)

EmoticonEmoticon