22 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Greedy Soul Liam Gallagher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Greedy Soul Liam Gallagher Chordza
คอร์ด Greedy Soul Liam Gallagher | เนื้อเพลง Greedy Soul Liam Gallagher | Chord Greedy Soul Liam Gallagher

เนื้อเพลง Greedy Soul Liam Gallagher
คอร์ด Greedy Soul Liam Gallagher | เนื้อเพลง Greedy Soul Liam Gallagher | Chord Greedy Soul Liam Gallagher
I'm going toe-to-toe
With a greedy soul
He's going down tonight
Gonna be out a while
She got a six six six
I got my crucifix
She's got a spinning head
Likes the ungreatful Dead

You're getting told
You greedy soul
You've been telling lies
The slippery kind

And it's a long way down
When you're the wrong way round
And now it's all too much
I've got the Midas touch

They're digging me for gold
Well if the truth be told
You got your kiss and tell
I hope you go to hell
I'm going rope-a-dope
You think I'm giving up
I got a rhino heart
I Don't give a fuck, alright?

You're getting told
You greedy soul
You've been telling lies
The slippery kind

And it's a long way down
When you're the wrong way round
And now it's all too much
I got the Midas touch

And it's a long way down
Another lost and found
And now it's all too much
I got the Midas touch

And it's a long way down
When you're the wrong way round
And now it's all too much
I've got the Midas touch
EmoticonEmoticon