4 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Mother John Lennon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mother John Lennon Chordza
คอร์ด Mother John Lennon | เนื้อเพลง Mother John Lennon | Chord Mother John Lennon

เนื้อเพลง Mother John Lennon
คอร์ด Mother John Lennon | เนื้อเพลง Mother John Lennon | Chord Mother John Lennon
Mother, you had me
But I never had you
I wanted you
But you didn't want me
So
I just got to tell you
Goodbye
Goodbye
Father, you left me
But I never left you
I needed you
But you didn't need me
So
I just got to tell
Goodbye
Goodbye
Children, don't do
What I have done
I couldn't walk
And I tried to run
So
I just got to tell you
Goodbye
Goodbye
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't go
Daddy come home
Mama don't goEmoticonEmoticon