14 สิงหาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง มหาจําลอง รุ่น 7 คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มหาจําลอง รุ่น 7  คาราบาว Chordza


ถึงงานหนักปานใดไม่ถอย
เก็บมูลฝอยเสียจนเกลี้ยงตา
ถึงนํ้าท่วมควักท่อดูดทิ้ง
แห้งเร็วจริงผิดหูผิดตา
อย่างหมาเน่าตายเกลื่อนถนน
เพราะรถยนต์ชนตายอย่างหมา
พ่อมหาลงเคลียร์พื้นที่
ศพหมาไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มา

คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เป็นผู้ว่าจําลองของชาว กทม.
คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
เอาไปใช้งาน

ได้เงินเดือนไม่เอาไปใช้
กินง่ายๆ กินถั่วกินงา
พัฒนาเงินหกพันล้าน
ทุกสตางค์ไม่ต้องกังขา
ชาวประชาไม่ต้องหวาดเสียว
ไม่มีเขี้ยวลากพสุธา
ชาวประชาพากันวางใจ
พระธรรมนําไปรับใช้ประชาชน

คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เป็นผู้ว่าจําลองของชาว กทม.
คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
เอาไปใช้งาน

มหาจําลองคือของจริง
ไม่แอบอิงรายการคุณขอมา
มีวิชาทั้งพระไตรปิฎก
บุ๋นบู้ทหารบก เธอยกทัพโยธา
คนรุ่นใหม่ ความหวังใหม่
คนรุ่นใหม่ คนไทย เมืองไทยเราพัฒนา

ถึงงานหนักปานใดไม่ถอย
เก็บมูลฝอยเสียจนเกลี้ยงตา
ถึงนํ้าท่วมควักท่อดูดทิ้ง
แห้งเร็วจริงผิดหูผิดตา
อย่างหมาเน่าตายเกลื่อนถนน
เพราะรถยนต์ชนตายอย่างหมา
พ่อมหาลงเคลียร์พื้นที่
ศพหมาไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มา

คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เป็นผู้ว่าจําลองของชาว กทม.
คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
เอาไปใช้งาน

เป็นผู้นําท่านนําแบบเก่า
หนักกระเป๋าไม่หนักกระบาล
บริหารจนกลืนไม่เข้า
หนี้เก่าๆ ยังคายไม่ออก
ไม่ใช่ตอกยํ้าความชํ้าใจ
คนรุ่นใหม่ ยังพอมีหวัง
อย่างมหาผู้ว่าจําลอง
ของดีๆ ก็ต้องว่าดี

คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เป็นผู้ว่าจําลองของชาว กทม.
คนทั้งเมืองเขาเลือกเอามหาจําลอง
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
เอาไปใช้งาน
มหาจําลองคือของจริง
ไม่แอบอิงรายการคุณขอมา
มีวิชาทั้งพระไตรปิฎก
บุ๋นบู้ทหารบก เธอยกทัพโยธา
คนรุ่นใหม่ ความหวังใหม่
คนรุ่นใหม่ คนไทย เมืองไทยเราพัฒนา


EmoticonEmoticon