14 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Feeling Good Michael Buble Chordza

คอร์ด Feeling Good Michael Buble | คอร์ดกีต้าร์ Feeling Good Michael Buble | คอร์ดเพลง Feeling Good Michael Buble | เพลง Feeling Good Michael Buble | เนื้อเพลง Feeling Good Michael Buble | Chord Feeling Good Michael Buble
คอร์ด เนื้อเพลง Feeling Good Michael Buble Chordza

Birds flying high
You know how I feel
Sun in the sky
You know how I feel
Breeze driftin' on by
You know how I feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
I'm feeling good

Fish in the sea
You know how I feel
River running free
You know how I feel
Blossom on a tree
You know how I feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good

Dragonfly out in the sun you know what I mean, don't you know
Butterflies all havin' fun you know what I mean
Sleep in peace when day is done
That's what I mean
And this old world is a new world
And a bold world
For me

For me

Stars when you shine
You know how I feel
Scent of the pine
You know how I feel
Oh freedom is mine
And I know how I feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life

It's a new dawn
It's a new day
It's a new life

It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
It's a new life
For me

And I'm feeling good

I'm feeling good
I feel so good
I feel so good
EmoticonEmoticon