22 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง While Chrismas Elvis presley Chordza

คอร์ด While Chrismas Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ While Chrismas Elvis presley | คอร์ดเพลง While Chrismas Elvis presley | เพลง While Chrismas Elvis presley | เนื้อเพลง While Chrismas Elvis presley | Chord While Chrismas Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง While Chrismas Elvis presley Chordza

I'm dreaming of a white Christmas, Just like the ones I used to know Where those tree-tops
glisten,And children listen To hear sleighbells in the snow
I'm dreaming of a white Christmas, With every Christmas card I write, "May your days be
merry and bright,And may all your Christmases be white"
I'm dreaming of a white Christmas, Just like the ones I used to know May your days may
your days may your days be merry and bright, And may all your Christmases be white
EmoticonEmoticon