22 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Winter Wonderland Elvis presley Chordza

คอร์ด Winter Wonderland Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Winter Wonderland Elvis presley | คอร์ดเพลง Winter Wonderland Elvis presley | เพลง Winter Wonderland Elvis presley | เนื้อเพลง Winter Wonderland Elvis presley | Chord Winter Wonderland Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Winter Wonderland Elvis presley Chordza

Sleigh bells ring, are you listening In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland
Gone away is the bluebird Here to stay is a new bird He sings a love song as we go along Walkin' in a winter wonderland
* In the meadow we can build a snowman Then pretend that he is Parson Brown
He'll say are you married We'll so no man, But you can do the job when you're in town
** Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid The plans that we
made Walkin' in a winter wonderland
( * / ** )
EmoticonEmoticon