2 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Chains of love Pat Boone Chordza

คอร์ด Chains of love Pat Boone | คอร์ดกีต้าร์ Chains of love Pat Boone | คอร์ดเพลง Chains of love Pat Boone | เพลง Chains of love Pat Boone | เนื้อเพลง Chains of love Pat Boone | Chord Chains of love Pat Boone
คอร์ด เนื้อเพลง Chains of love Pat Boone Chordza


Chains of love
Have tied my heart to you
Chains of love
Have made me feel so blue
Well, now I'm your prisoner
Tell me what you gonna do
Are ya gonna leave me
Are ya gonna make me cry
Are ya gonna leave me
Are ya gonna make me cry
These chains are gonna haunt me
Until the day I die
Well, if you're gonna leave me
Please, wontcha set me free
Well, if you're gonna leave me
Please, wontcha set me free
I can't bear these chains that bind me
Unless you're here with me
Well, it's three o'clock in the mornin'
The moon is shinin' bright
Yes, it's three o'clock in the mornin'
The moon is shinin' bright
I just sit and wonder
Where can you be tonight

EmoticonEmoticon