2 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Friendly Persuasion Pat Boone Chordza

คอร์ด Friendly Persuasion Pat Boone | คอร์ดกีต้าร์ Friendly Persuasion Pat Boone | คอร์ดเพลง Friendly Persuasion Pat Boone | เพลง Friendly Persuasion Pat Boone | เนื้อเพลง Friendly Persuasion Pat Boone | Chord Friendly Persuasion Pat Boone
คอร์ด เนื้อเพลง Friendly Persuasion Pat Boone Chordza

Thee I love, more than the meadow so green and still
More than the mulberries on the hill
More than the buds of a May apple tree, I love thee
Arms have I, strong as the oak for this occasion
Lips have I, to kiss thee too
In friendly persuasion, thee is mine
Though I don't know many words of praise
Thee pleasures me in a hundred ways
Put on your bonnet, your cape, and your glove
And come with me, for thee I love
Friendly persuasion, thee is mine
Though I don't know many words of praise
Thee pleasures me in a hundred ways
Put on your bonnet, your cape, and your glove
And come with me, for thee I love

EmoticonEmoticon