1 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Angelica Barry Mann Chordza

คอร์ด Angelica Barry Mann | คอร์ดกีต้าร์ Angelica Barry Mann | คอร์ดเพลง Angelica Barry Mann | เพลง Angelica Barry Mann | เนื้อเพลง Angelica Barry Mann | Chord Angelica Barry Mann
คอร์ด เนื้อเพลง Angelica Barry Mann Chordza

Well, I never felt more like singin' the blues
'cause I never thought that I'd ever lose
Your love dear, why'd you do me this way
Well, I never felt more like cryin' all night
'cause everythin's wrong, and nothin' ain't right
Without you, you got me singin' the blues
The moon and stars no longer shine
The dream is gone I thought was mine
There's nothin' left for me to do
But cry-y-y-y over you (cry over you)
Well, I never felt more like runnin' away
But why should I go 'cause I couldn't stay
Without you, you got me singin' the blues
Well, I never felt more like singin' the blues
'cause I never thought that I'd ever lose
Your love dear, why'd you do me this way
Well, I never felt more like cryin' all night
'cause everythin's wrong, and nothin' ain't right
Without you, you got me singin' the blues
The moon and stars no longer shine
The dream is gone I thought was mine
There's nothin' left for me to do
But cry-y-y-y over you (cry over you)
Well, I never felt more like runnin' away
But why should I go 'cause I couldn't stay
Without you, you got me singin' the blues
EmoticonEmoticon