2 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere Out There Barry Mann Chordza

คอร์ด Somewhere Out There Barry Mann | คอร์ดกีต้าร์ Somewhere Out There Barry Mann | คอร์ดเพลง Somewhere Out There Barry Mann | เพลง Somewhere Out There Barry Mann | เนื้อเพลง Somewhere Out There Barry Mann | Chord Somewhere Out There Barry Mann
คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere Out There Barry Mann Chordza

(My heart cries for you)
(Sighs for you, dies for you)
(And my arms long for you)
(Please come back to me)
If you're in Arizona, I'll follow you
If you're in Minnesota, I'll be there too
You'll have a million chances to start anew
Because my love is endless for you
My heart cries for you
Sighs for you, dies for you
And my arms long for you
Please come back to me
An unimportant quarrel was what we had
We have to learn to live with the good and bad
Together we were happy, apart we're sad
This loneliness is driving me mad
My heart cries for you
Sighs for you, dies for you
And my arms long for you
Please come back to me
Please come back to me
Please come back
Come back, come back to me
EmoticonEmoticon