2 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง War Paint Barry Mann Chordza

คอร์ด War Paint Barry Mann | คอร์ดกีต้าร์ War Paint Barry Mann | คอร์ดเพลง War Paint Barry Mann | เพลง War Paint Barry Mann | เนื้อเพลง War Paint Barry Mann | Chord War Paint Barry Mann
คอร์ด เนื้อเพลง War Paint Barry Mann Chordza

Oh, ho
Truly, truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
My truly, truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
Oh, ho
Some men plow the open plains
Some men sail the brine
But I'm in love with a pretty little maid
For work I have no time
She's my, truly, truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
Oh, ho
Once I sailed from Boston Bay
Bound for Singapore
But one day out and I missed her so
I swam right back to shore
Back to my truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
Oh, ho
I love she and she loves me
Pardon if I boast
At times, we fight all the live-long night
'Bout who loves who the most
My truly, truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
Oh, ho
Soon I'm gonna marry her
Love her till I die
There ain't no livin' on love alone
But still I'm gonna try
Truly, truly fair, truly, truly fair
How I love my truly fair
There's songs to sing her, trinkets to bring her
Flowers for her golden hair
How I love my truly fair
Wow, how I love my truly fair
EmoticonEmoticon