5 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight My Love The Fleetwoods Chordza

คอร์ด Goodnight My Love The Fleetwoods | คอร์ดกีต้าร์ Goodnight My Love The Fleetwoods | คอร์ดเพลง Goodnight My Love The Fleetwoods | เพลง Goodnight My Love The Fleetwoods | เนื้อเพลง Goodnight My Love The Fleetwoods | Chord Goodnight My Love The Fleetwoods
คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight My Love The Fleetwoods Chordza

Well, I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until the broad daylight
Because I'm ready, mm-mm-mm
And I'm able, mm-mm-mm
I'm willin' and I'm able so you better come and go with me
We gonna rock and roll till tomorrow 'bout three
Talkin' on the phone is not my speed
Don't send me no letter 'cause I can't read
Don't be long 'cause I'll be gone
We gonna rock and roll all night long
'Cause I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until tomorrow night
Talkin' on the phone is not my speed
Don't send me no letter 'cause I can't read
Don't be long 'cause I'll be gone
We gonna rock and roll all night long
'Cause I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until tomorrow night
EmoticonEmoticon