6 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lavender Blue The Fleetwoods Chordza

คอร์ด Lavender Blue The Fleetwoods | คอร์ดกีต้าร์ Lavender Blue The Fleetwoods | คอร์ดเพลง Lavender Blue The Fleetwoods | เพลง Lavender Blue The Fleetwoods | เนื้อเพลง Lavender Blue The Fleetwoods | Chord Lavender Blue The Fleetwoods
คอร์ด เนื้อเพลง Lavender Blue The Fleetwoods Chordza

I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me, yeah-yeah
I'm lonely as I can be, I'm waitin'
For your company, I'm hopin'
That you'll come back to me
What you gonna do when the well runs dry
You gonna run away and hide
I'm gonna run right by your side
For you pretty baby I'll even die
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me, mm-mm
I'm lonely as I can be, I'm waitin'
For your company, I'm hopin'
That you'll come back to me
What you gonna do when the well runs dry
You're gonna sit right down and cry
What you gonna do when I say bye-bye
All you gonna do is dry your eye
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me
EmoticonEmoticon