1 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Hernando's Hideaway Archie Bleyer Chordza

คอร์ด Hernando's Hideaway Archie Bleyer | คอร์ดกีต้าร์ Hernando's Hideaway Archie Bleyer | คอร์ดเพลง Hernando's Hideaway Archie Bleyer | เพลง Hernando's Hideaway Archie Bleyer | เนื้อเพลง Hernando's Hideaway Archie Bleyer | Chord Hernando's Hideaway Archie Bleyer
คอร์ด เนื้อเพลง Hernando's Hideaway Archie Bleyer Chordza

I know a dark secluded place
A place where no one knows your face
A glass of wine, a fast embrace
It's called Hernando's Hideaway, Ole
All you see are silhouettes
And all you hear are castanets
And no one cares how late it gets
Not at Hernando's Hideaway, Ole
At the Golden Fingerbowl or any place you go
You'll meet your Uncle Max and everyone you know
But if you go to the spot that I'm thinkin' of
You will be free to gaze at me and talk of love
Just knock three times and whisper low
That you and I were sent by Joe
Then strike a match and you will know
You're in Hernando's Hideway, Ole
Just knock three times and whisper low
That you and I were sent by Joe
Then strike a match and you will know
You're in Hernando's Hideaway
EmoticonEmoticon