1 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Train Andrews Sisters Chordza

คอร์ด The Midnight Train Andrews Sisters | คอร์ดกีต้าร์ The Midnight Train Andrews Sisters | คอร์ดเพลง The Midnight Train Andrews Sisters | เพลง The Midnight Train Andrews Sisters | เนื้อเพลง The Midnight Train Andrews Sisters | Chord The Midnight Train Andrews Sisters
คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Train Andrews Sisters Chordza

Hear that lonesome whippoorwill
He sounds too blue to fly
The midnight train is whining low
I'm so lonesome I could cry
I've never seen a night so long
When time goes crawling by
The moon just went behind the clouds
To hide its face and cry
Did you ever see a robin weep
When leaves begin to die?
Like me, he's lost the will to live
I'm so lonesome I could cry
The silence of a falling star
Lights up a purple sky
And as I wonder where you are
I'm so lonesome I could cry
EmoticonEmoticon