6 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Tragedy The Fleetwoods Chordza

คอร์ด Tragedy The Fleetwoods | คอร์ดกีต้าร์ Tragedy The Fleetwoods | คอร์ดเพลง Tragedy The Fleetwoods | เพลง Tragedy The Fleetwoods | เนื้อเพลง Tragedy The Fleetwoods | Chord Tragedy The Fleetwoods
คอร์ด เนื้อเพลง Tragedy The Fleetwoods Chordza

I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me, yeah-yeah
I'm lonely as I can be, I'm waitin'
For your company, I'm hopin'
That you'll come back to me
What you gonna do when the well runs dry
You gonna run away and hide
I'm gonna run right by your side
For you pretty baby I'll even die
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me, mm-mm
I'm lonely as I can be, I'm waitin'
For your company, I'm hopin'
That you'll come back to me
What you gonna do when the well runs dry
You're gonna sit right down and cry
What you gonna do when I say bye-bye
All you gonna do is dry your eye
I'm walkin', yes indeed and I'm talkin'
About you and me, I'm hopin'
That you'll come back to me
EmoticonEmoticon