17 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บัว Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บัว Butterfly Chordza
คอร์ด บัว Butterfly | เนื้อเพลง บัว Butterfly | Chord บัว Butterfly

เนื้อเพลง บัว Butterfly
แย้มกลีบ...รักระวี
คือวจีขับขาน
เผยกลีบ...แย้มบาน
บัวงามพบความชื่นใจ
แย้มกลีบ...รักระวี
คือวจีขับขาน
เผยกลีบ...แย้มบาน
ขานรับแสงอันอุ่นไอ
เติบโตมา
ทะยานมากล้าแกร่ง
ฝ่าคลื่นแรง
แฝงเพลงกรรม
คือความมั่นใจ
ในวิถีธรรม
หวังเพียงแสงฉ่ำความดี
หวังดวงสุรีย์
แย้มคลี่บัวมา
อาบธรรมฉาบฉ่ำชื่นใจ
ได้ปัญญา
(ซ้ำทั้งหมด)
EmoticonEmoticon