21 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา Chordza
คอร์ด อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา | เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา | Chord อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา

เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา
คอร์ด อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา | เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา | Chord อ้ายเฮ็ดมัน เต้ย ปลายนา
อ้ายเฮ็ดมัน อ้ายเป็นคนเฮ็ดมัน
หมู่เขาพากันละเฮ็ดข้าว เฮ็ดอ้อย
อ้ายกะสิสู้ อ้ายสิสู้บ่ถอย
คนดู๋คนหมั้นทางสู้นั้นบ่มีถอย
ขอให้เจ้าซ่อย ฮักกับข่อยคนเฮ็ดมัน

เกิดมาแต่น้อยเท่าใหญ่
อ้ายบ่ไปไส เฮ็ดแต่ไฮ่มัน
เทิ่งไถ เท่งปลูกเสียหญ้า
พอถึงเวลา เฮากะได้ขายกัน
คั่นได้เจ้ามาเฮ็ดซ่อย
อ้ายกะสิคอย สอนเฮ็ดไฮ่มัน
มามักกับอ้ายบ่หล่า
มาเอา กับอ้ายบ่หล่า
บ่จ่มดอกหนา มามักหนุ่มเฮ็ด

ถ่าก่อน จักคราวเด้อหล่า
ให้ฮอดเวลา อ้ายสิพาโล๊กมัน
ให้มันเป็นหัวบักใหญ่
มีแป้งหลาย ๆ สิได้ไปขายกัน
ขายแล้วอ้ายสิซื้อทอง
เอามาแต่งน้อง สิได้อยู่นำกัน
บ่ต้องคิดยากดอกหล่า
ฮักอ้ายบ่อายดอกหล่า
อ้ายสินำพา เจ้ามาสร้างฝัน

เฮ็ดมัน บ่เมื่อยดอกหล่า
คั่นได้เจ้ามาเป็นเมียดั่งฝัน
แดดฮ้อน สิให้เจ้าอยู่ฮ่ม
อ้ายสิอดสม อดสากัดฟัน
มีเจ้าเป็นกำลังใจ
มีเจ้ามาเติมแฮงใจ
อ้ายสิบ่ไปไส สิอยู่แต่ไฮ่มัน

อ้ายเฮ็ดมัน อ้ายเป็นคนเฮ็ดมัน
หมู่เขาพากันละเฮ็ดข้าว เฮ็ดอ้อย
อ้ายกะสิสู้ อ้ายสิสู้บ่ถอย
คนดู๋คนหมั้นทางสู้นั้นบ่มีถอย
ขอให้เจ้าซ่อย ฮักกับข่อยคนเฮ็ดมัน

เฮ็ดมัน บ่เมื่อยดอกหล่า
คั่นได้เจ้ามาเป็นเมียดั่งฝัน
แดดฮ้อน สิให้เจ้าอยู่ฮ่ม
อ้ายสิอดสม อดสากัดฟัน
มีเจ้าเป็นกำลังใจ
มีเจ้ามาเติมแฮงใจ
อ้ายสิบ่ไปไส สิอยู่แต่ไฮ่มัน

อ้ายเฮ็ดมัน อ้ายเป็นคนเฮ็ดมัน
หมู่เขาพากันละเฮ็ดข้าว เฮ็ดอ้อย
อ้ายกะสิสู้ อ้ายสิสู้บ่ถอย
คนดู๋คนหมั้นทางสู้นั้นบ่มีถอย
ขอให้เจ้าซ่อย ฮักกับข่อยคนเฮ็ดมัน
EmoticonEmoticon