12 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน Chordza
คอร์ด เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน | เนื้อเพลง เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน | Chord เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน

เนื้อเพลง เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน
คอร์ด เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน | เนื้อเพลง เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน | Chord เพลงเพื่อพ่อ (ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์) รวมศิลปิน
A1 : พ่อคือผืนแผ่นดิน เป็นท้องถิ่นที่อาศัย
หนักแน่นแผ่นไผท ลูกปลอดภัยสุขกมล
พ่อคือน้ำอมฤต ชุบชีวิต จิตใจคน
ใสสะอาดดังหยาดฝน เยือกเย็นพระกรุณา

Hook : สิ้นดินแลสิ้นน้ำ สิ้นลมฉ่ำสิ้นแสงไฟ
สวรรค์รับพ่อกลับไป กลางเสียงไห้แห่งปวงชน
จะทำดีพลีเพื่อชาติ ถวายพระราชกุศล
แด่พระภูมิพล ผู้สถิต ใจไทยนิรันดร์

A 2 : พ่อคือสายลมเย็น ดับร้อนเข็ญปวงประชา
คือไฟแห่งศรัทธา ที่เจิดจ้าอยู่กลางใจ
พ่อคือน้ำอมฤต ชุบชีวิต จิตใจคน
ใสสะอาดดังหยาดฝน เยือกเย็นพระกรุณา

Hook / Solo / Hook
EmoticonEmoticon