17 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You ve Got A Friend In Me Randy Newman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You ve Got A Friend In Me Randy Newman Chordza
คอร์ด You ve Got A Friend In Me Randy Newman | เนื้อเพลง You ve Got A Friend In Me Randy Newman | Chord You ve Got A Friend In Me Randy Newman
""

เนื้อเพลง You ve Got A Friend In Me Randy Newman
คอร์ด You ve Got A Friend In Me Randy Newman | เนื้อเพลง You ve Got A Friend In Me Randy Newman | Chord You ve Got A Friend In Me Randy Newman
You've got a friend in me
You've got a friend in me
When the road looks rough ahead
And you're miles and miles
From your nice warm bed
You just remember what your old pal said
Boy, you've got a friend in me
Yeah, you've got a friend in me

You've got a friend in me
You've got a friend in me
You've got troubles, I've got 'em too
There isn't anything I wouldn't do for you
We stick together and we see it through
Cause you've got a friend in me
You've got a friend in me

Some other folks might be
A little bit smarter than I am
Bigger and stronger too
Maybe
But none of them will ever love you
The way I do
It's me and you, boy

And as the years go by
Our friendship will never die
You're gonna see it's our destiny
You've got a friend in me
You've got a friend in me
You've got a friend in meEmoticonEmoticon