15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Fire And Rain Jame Taylor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fire And Rain Jame Taylor Chordza
คอร์ด Fire And Rain Jame Taylor | เนื้อเพลง Fire And Rain Jame Taylor | Chord Fire And Rain Jame Taylor
""

เนื้อเพลง Fire And Rain Jame Taylor
คอร์ด Fire And Rain Jame Taylor | เนื้อเพลง Fire And Rain Jame Taylor | Chord Fire And Rain Jame Taylor
Just yesterday morning they let me know you were gone
Susanne the plans they made put an end to you
I walked out this morning and I wrote down this song
I just can't remember who to send it to
I've seen fire and I've seen rain
I've seen sunny days that I thought would never end
I've seen lonely times when I could not find a friend
But I always thought that I'd see you again
Won't you look down upon me, jesus
You've got to help me make a stand
You've just got to see me through another day
My body's aching and my time is at hand
And I won't make it any other way
Oh, I've seen fire and I've seen rain
I've seen sunny days that I thought would never end
I've seen lonely times when I could not find a friend
But I always thought that I'd see you again
Been walking my mind to an easy time my back turned towards the sun
Lord knows when the cold wind blows it'll turn your head around
Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things
To come
Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground
Oh, I've seen fire and I've seen rain
I've seen sunny days that I thought would never end
I've seen lonely times when I could not find a friend
But I always thought that I'd see you, baby, one more time again, now
Thought I'd see you one more time again
There's just a few things coming my way this time around, now
Thought I'd see you, thought I'd see you fire and rain, nowEmoticonEmoticon