15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin Tom Petty Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin Tom Petty Chordza
คอร์ด Free Fallin Tom Petty | เนื้อเพลง Free Fallin Tom Petty | Chord Free Fallin Tom Petty
""

เนื้อเพลง Free Fallin Tom Petty
คอร์ด Free Fallin Tom Petty | เนื้อเพลง Free Fallin Tom Petty | Chord Free Fallin Tom Petty
She's a good girl, loves her mama
Loves Jesus and America too
She's a good girl, who's crazy 'bout Elvis
Loves horses and her boyfriend too

And it's a long day livin' in Reseda
There's a freeway runnin' through the yard
And I'm a bad boy, cause I don't even miss her
I'm a bad boy for breakin' her heart

Now I'm free
Free fallin'
Yeah, I'm free
Free fallin'

Now all the vampires walkin' through the valley
Move west down Ventura boulevard
And all the bad boys are standing in the shadows
And the good girls are home with broken hearts

Now I'm free
I'm free fallin'
Yeah, I'm free
Free fallin'

Free fallin', now I'm free fallin', now I'm
Free fallin', now I'm free fallin', now

I wanna glide down over Mulholland
I wanna write her name in the sky
I'm gonna free fall out into nothin'
Gonna leave this world for awhile

Now I'm free (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Free fallin' (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Yeah, I'm free (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Free fallin' (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)

(Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Now I'm free
Free fallin'
Oh (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Free fallin' (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Now I'm free (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
Oh, free fallin' (Free fallin', now I'm free fallin', now I'm)
(Free fallin', now I'm free fallin', now I'm) Free fallin'
EmoticonEmoticon