21 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Western Union Elvis presley Chordza

คอร์ด Western Union Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ Western Union Elvis presley | คอร์ดเพลง Western Union Elvis presley | เพลง Western Union Elvis presley | เนื้อเพลง Western Union Elvis presley | Chord Western Union Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง Western Union Elvis presley Chordza

Western Union Oh, Western Union clickety clack I had a fight with my baby Ooh how sorry I am She won't talk to me no how I'm gonna send a telegram
* Western Union oh yeah Send my lovin' baby back to me
She won't open my letters She won't answer the phone When I'm a-ringin' her doorbell She says there ain't nobody home
( * / * )
I love you is my message Just three words and no more If she won't let you deliver Slip it underneath her door
( * )
EmoticonEmoticon