21 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง What Now My Love Elvis presley Chordza

คอร์ด What Now My Love Elvis presley | คอร์ดกีต้าร์ What Now My Love Elvis presley | คอร์ดเพลง What Now My Love Elvis presley | เพลง What Now My Love Elvis presley | เนื้อเพลง What Now My Love Elvis presley | Chord What Now My Love Elvis presley
คอร์ด เนื้อเพลง What Now My Love Elvis presley Chordza

What now my love Now that you left me How can I live through another day Watching my dreams turn into ashes And all my hopes into bits of clay Once I could see, once I could feel Now I'm a numb I've become unreal I walk the night, oh, without a goal Stripped of my heart, my soul
What now my love Now that it's over I feel the world closing in on me Here comes the stars Tumbling around me And there's the sky where the sea should be What now my love Now that you're gone I'd be a fool to go on and on No one would care, no one would cry If I should live or die
What now my love Now there is nothing Only my last goodbye Only my last goodbye
EmoticonEmoticon