20 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Answer Me My Love Nat King Cole Chordza

คอร์ด Answer Me My Love Nat King Cole | คอร์ดกีต้าร์ Answer Me My Love Nat King Cole | คอร์ดเพลง Answer Me My Love Nat King Cole | เพลง Answer Me My Love Nat King Cole | เนื้อเพลง Answer Me My Love Nat King Cole | Chord Answer Me My Love Nat King Cole
คอร์ด เนื้อเพลง Answer Me My Love Nat King Cole Chordza

Answer me
Oh, my love
Just what sin have I been guilty of
Tell me how I came to lose your love
Please answer me, sweetheart
You were mine yesterday
I believed that love was here to stay
Won't you tell me where I've gone astray
Please answer me, my love
If you're happier without me
I'll try not to care
But if you still think about me
Please listen to my prayer
You must know I've been true
Won't you say that we can start anew
In my sorrow now I turn to you
Please answer me, my love
(If you're happier without me)
(I'll try not to care)
But if you still think about me
Please listen to my prayer
You must know (You must know)
I've been true (I've been true)
Won't you say that we can start anew
In my sorrow now I turn to you
Please answer me, my love
Answer me, my love
EmoticonEmoticon