18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Face Johnny Mathis Chordza

คอร์ด Baby Face Johnny Mathis | คอร์ดกีต้าร์ Baby Face Johnny Mathis | คอร์ดเพลง Baby Face Johnny Mathis | เพลง Baby Face Johnny Mathis | เนื้อเพลง Baby Face Johnny Mathis | Chord Baby Face Johnny Mathis
คอร์ด เนื้อเพลง Baby Face Johnny Mathis Chordza

Hmm, Baby Face
You've got the cutest little, hmm, baby face
There's not another who could take your place
Hmm, Baby Face, my poor heart is jumpin'
You sure have started somethin'
Hmm, Baby Face
I'm up in Heaven
When I'm in your warm embrace
Hmm I didn't need a shove
'Cause I fell in love with your pretty baby face
Hmm, Baby Face
You've got the cutest little, hmm baby face
There's not another who could take your place
Hmm, Baby Face, my poor heart is jumpin'
You sure have started somethin'
Hmm, Baby Face
I'm up in Heaven
When I'm in your warm embrace
Hmm, I didn't need a shove
'Cause I fell in love with your pretty baby face
Hmm,Baby Face
You've got the cutest little, hmm baby face
There's not another who could take your place
Hmm, Baby Face, my poor heart is jumpin'
You sure have started somethin'
Hmm, Baby Face
I'm up in Heaven
When I'm in your warm embrace
Hmm, I didn't need a shove
'Cause I fell in love with your pretty baby face
EmoticonEmoticon