20 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ballad of Cat Ballou Nat King Cole Chordza

คอร์ด Ballad of Cat Ballou Nat King Cole | คอร์ดกีต้าร์ Ballad of Cat Ballou Nat King Cole | คอร์ดเพลง Ballad of Cat Ballou Nat King Cole | เพลง Ballad of Cat Ballou Nat King Cole | เนื้อเพลง Ballad of Cat Ballou Nat King Cole | Chord Ballad of Cat Ballou Nat King Cole
คอร์ด เนื้อเพลง Ballad of Cat Ballou Nat King Cole Chordza

Well, now friends just lend an ear
For you're now about to hear
'The Ballad of Cat Ballou
It's a song that's newly made
And Professus and The Shade
And The Sunrise Kid are singin' it for you
Cat Ballou, Cat Ballou
It's a hangin' day in Wolf City, Wyomin'
Wolf City, Wyomin', 1894
They're gonna drop Cat Ballou
Through the gallows floor
She killed a man in Wolf City, Wyomin'
Wolf City, Wyomin', killed a man it's true
And that is why they're hangin'
Hangin' Cat Ballou
She has the smile of an angel
(Fights like the devil)
The eyes of an angel
(Bites like the devil)
The face of an angel
(I say she's the devil)
(She's mean and evil through and through)
Cat Ballou, Cat Ball-ou-ou-ou
She's mean and evil through and through
With her outlaw band, they're now tellin' a story
Now tellin' a story how she rode the plain
The wildest gal in the West
Since Calamity Jane
And today's the day that she's goin' to glory
She's goin' to glory for the way she sinned
They'll be speedin' her soul
On a wayward wind
She has the smile of an angel
(Fights like the devil)
The eyes of an angel
(Bites like the devil)
The face of an angel
(I say she's the devil)
(She's mean and evil through and through)
Cat Ballou
(Cat Ballou)
Cat Ball-ou-ou-ou
(Cat Ballou)
She's mean and evil through and through
Cat Ballou, Cat Ball-ou-ou-ou
She's mean and evil through and through
EmoticonEmoticon