19 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Bye bye baby Marilyn Monroe Chordza

คอร์ด Bye bye baby Marilyn Monroe | คอร์ดกีต้าร์ Bye bye baby Marilyn Monroe | คอร์ดเพลง Bye bye baby Marilyn Monroe | เพลง Bye bye baby Marilyn Monroe | เนื้อเพลง Bye bye baby Marilyn Monroe | Chord Bye bye baby Marilyn Monroe
คอร์ด เนื้อเพลง Bye bye baby Marilyn Monroe Chordza

I'll be in my room alone
Every post meridian
And I'll read my diary
And that book by Mister Gideon
Bye, bye, baby
Remember you're my baby
When they give you the eye
And just to show that I care
I will write and declare
That I'm on the loose
But I'm still on the square
I've been lonely
But even though I'm lonely
There'll be no other guy
Though I'll be gone for a while
I know that I'll be smiling
With my baby by and by
With my baby by and by
I'll be gloomy
But send that rainbow to me
Then my shadows will fly
Though you'll be gone for a while
I know that I'll be smiling
With my baby by and by
EmoticonEmoticon