4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Chances Are Joe Nichols Chordza

คอร์ด Chances Are Joe Nichols | คอร์ดกีต้าร์ Chances Are Joe Nichols | คอร์ดเพลง Chances Are Joe Nichols | เพลง Chances Are Joe Nichols | เนื้อเพลง Chances Are Joe Nichols | Chord Chances Are Joe Nichols
คอร์ด เนื้อเพลง Chances Are Joe Nichols Chordza

Chances are, 'cause I wear a silly grin
The moment you come into view
Chances are you think that I'm in love with you
Just because my composure sort of slips
The moment that your lips meet mine
Chances are you think my heart's your valentine
In the magic of moonlight
When I sigh, "Hold me close, dear"
Chances are you'll believe the stars
That fill the skies are in my eyes
Guess you feel you'll always be
The one and only one for me
And if you think you could
Well, chances are your chances are awfully good
Chances are you'll believe the stars
That fill the skies are in my eyes
Guess you feel you'll always be
The one and only one for me
And if you think you could
Well, chances are your chances are awfully good
The chances are your chances are awfully good

EmoticonEmoticon