22 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า สายัณห์ สัญญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า สายัณห์ สัญญา Chordza
คอร์ด รักแล้งเดือนห้า สายัณห์ สัญญา | คอร์ดกีต้าร์ รักแล้งเดือนห้า สายัณห์ สัญญา | คอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า สายัณห์ สัญญา 
ย่างเข้าเดือนห้า น้ำ้ท่าก็แห้งขอดคลอง
เมื่อยามได้มอง ผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหง
ต้นหญ้าสดเขียว ก็พลันแห้งเหี่ยวเกราะแดง
ผืนนาหน้าแล้ง เหมือนดวงใจแห้งแยกแตกเป็นแผล…
ย่างเข้าเดือนห้า แก้วตาคู่รักเปลี่ยนใจ
รู้ใหมว่าใคร เฝ้าครวญหวนให้จิตใจปรวนแปร
สิ้นความสดใส นั่งซึมขรึมใต้ต้นแค
เหมือนคนพ่ายแพ้ หัวใจเป็นแผลรักเศร้าระบม
ลืม…หมดสิ้นรสรักเก่า น้องลืมร่มเงาใต้ต้นสะเดาและซุ้มลั่นทม
น้ำ้้แห้งเดือนห้า น้องก็หนีหน้าไปตามสายลม
ทิ้งไว้เพียงกลีบลั่นทม ให้มันเฉาแห้งเหี่ยวตาย…
ย่างเข้าเดือนห้า ท้องฟ้า…แห้งแล้งเมฆลอย
ผืนนาก็คอย น้ำฝนจะร่อยร่วงหล่นเรียงราย
ดั่งหนุ่มคอยสาว เห็นทีจะเศร้าใจตาย
น้องช่างใจร้าย หยามหัวใจชายทิ้งได้ลงคอ

EmoticonEmoticon