17 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม Chordza

คอร์ด วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม | คอร์ดกีต้าร์ วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม | คอร์ดเพลง วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม | เพลง วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม | เนื้อเพลง วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม | Chord วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม
คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย โดม ปกรณ์ ลัม Chordza

อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าวัน
เธอนั้นต้องไปไม่เคยคิดทวนใจไว้เลย
สิ่ง ต่าง ๆ ที่เคยคิดมากมาย กลับกลายหายไป
ไม่มีล่องลอยใดเหลือเลย

ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล
ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด
เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว
แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ
รักที่เคยมีเอาไว้

เธอไม่เคยให้เหตุผล ใด ๆ
เก็บใจของเธอที่เคยให้ฉันมากลับไป

ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล
ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด
เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว
แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ
รักที่เคยมีเอาไว้

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ

แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
EmoticonEmoticon