2 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson Chordza

คอร์ด I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson | คอร์ดกีต้าร์ I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson | คอร์ดเพลง I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson | เพลง I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson | เนื้อเพลง I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson | Chord I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson
คอร์ด เนื้อเพลง I Get The Sweetest Feeling Jackie Wilson Chordza

The closer you get
The better you look, baby
The better you look
The more I want you
When you turn on your smile
I feel my heart go wild
I'm like a child with a brand new toy
And I get the
Sweetest feeling
Honey, the sweetest
(Sweetest feeling)
Baby, the sweetest
(Sweetest feeling)
Loving you, yeah
The warmer your kiss
The deeper you touch me, baby
The deeper your touch
The more you thrill me
It's more than I can stand
Girl, when you hold my hand
I feel so grand
That I could cry
And I get the
(Sweetest feeling)
Moma, the sweetest
(Sweetest feeling)
Baby, the sweetest
(Sweetest feeling)
Loving you
The greater your love
The stronger you hold me, baby
The stronger your hold
The more I need you
With every passing day
I love you more in every way
I'm in love to stay
And I wanna say
I get the
(Sweetest feeling)
Baby, the sweetest
(Sweetest feeling)
Honey, the sweetest
(Sweetest feeling)
Loving you
(Sweetest feeling)
Baby, the sweetest
(Sweetest feeling)
Sweetest
(Sweetest feeling)

EmoticonEmoticon