5 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง When A Child Is Born Johnny Mathis Chordza

คอร์ด Johnny Mathis | คอร์ดกีต้าร์ Johnny Mathis | คอร์ดเพลง Johnny Mathis | เพลง Johnny Mathis | เนื้อเพลง Johnny Mathis | Chord Johnny Mathis
คอร์ด เนื้อเพลง When A Child Is Born Johnny Mathis Chordza

A ray of hope flickers in the sky
A tiny star lights up way up high
All across the land, dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born
A silent wish sails the seven seas
The winds of change whisper in the trees
And the walls of doubt crumble, tossed and torn
This comes to pass when a child is born
A rosy hue settles all around
You've got the feel you're on solid ground
For a spell or two, no-one seems forlorn
This comes to pass when a child is born
And all of this happens because the world is waiting,
Waiting for one child
Black, white, yellow, no-one knows
But a child that will grow up and turn tears to laughter,
Hate to love, war to peace and everyone to everyone's neighbour
And misery and suffering will be words to be forgotten, forever
It's all a dream, an illusion now
It must come true, sometime soon somehow
All across the land, dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

EmoticonEmoticon