4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Hot Summer Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด The Long Hot Summer Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ The Long Hot Summer Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง The Long Hot Summer Jimmie Rodgers | เพลง The Long Hot Summer Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง The Long Hot Summer Jimmie Rodgers | Chord The Long Hot Summer Jimmie Rodgers
คอร์ด เนื้อเพลง The Long Hot Summer Jimmie Rodgers Chordza

The long hot summer
Seems to know every time you're near
And the touch of a breeze gently stirs all the trees
And a bird wants to please my ear
The long hot summer
Seems to know what a flirt you are
Seems to know your caress isn't mine to posess
How could someone posess a star
But you may long for me, long before the Fall
Long before the winds announce that winter's come to call
And meanwhile I'll court you, and meanwhile I'll kiss you
Meanwhile my lonely arms will hold you strong
And meanwhile
The long hot summer slowly moves along
Oh so slowly moves along

EmoticonEmoticon