19 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe Chordza

คอร์ด My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe | คอร์ดกีต้าร์ My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe | คอร์ดเพลง My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe | เพลง My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe | เนื้อเพลง My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe | Chord My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe
คอร์ด เนื้อเพลง My Heart Belongs To Daddy Marilyn Monroe Chordza

My name is Lolita
And I'm not supposed to, play with boys
What?
hm hm mon cur est Papa
You know, le propritaire
While tearing off a game of golf
I may make a play for the caddy
But when I do, I don't follow through
'Cause my heart belongs to Daddy
If I invite a boy some night
To dine on my fine food and haddie
I just adore, his asking for more
But, my heart belongs to Daddy
Yes, my heart belongs to Daddy
So I simply couldn't be bad
Yes, my heart belongs to Daddy
Da, da, da, da, da, da, da, da, dad
So I want to warn you, laddie
Though I know that you're perfectly swell
That my heart belongs to Daddy
'Cause my Daddy, he treats it so
While tearing off a game of golf
I may make a play for the caddy
But when I do, I don't follow through
Shoo do ga do, shoo do ga do, ooo, Daddy
If I invite a boy some night
To cook up a fine enchilada
Though Spanish rice is all very nice
Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, da da
Yes, my heart belongs to Daddy
So I simply couldn't be bad
Yes, my heart belongs to my Daddy
Da, da, da, da, da, da, da, da, dad
So I want to warn you, laddie
Though I know that you're perfectly swell
That my heart belongs to Daddy
'Cause Daddy, my Daddy
My little ol' Daddy treats it so
That little old man, he just treats it so good
EmoticonEmoticon