23 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Red Dress MAGIC Chordza

คอร์ด Red Dress MAGIC | คอร์ดกีต้าร์ Red Dress MAGIC | คอร์ดเพลง Red Dress MAGIC | เพลง Red Dress MAGIC | เนื้อเพลง Red Dress MAGIC | Chord Red Dress MAGIC
คอร์ด เนื้อเพลง Red Dress MAGIC ChordzaShe's tried on everything
Every little thing inside her closet
And she knows it's getting late
Knows that I been waiting and I'm starving
Cause we been working overtime
She wants to make a night that we'll remember
And I'm staring at the time
Thinking it's alright, put on whatever

[Pre-Chorus]
But I've been on my best behaviour
Pacing back and forth
And 10 thousand lifetimes later
When she walks through the door

[Chorus]
I said hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You in that red dress

[Verse 2]
Yeah, it's hard to concentrate
Finish up your plate, she whispers to me
But I got one thing on my mind
As they pour the wine and it consumes me

[Pre-Chorus]
But I've been on my best behaviour
Not to cause a scene
But when we finally get home later
It's just you and me

[Chorus]
And I said hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
Hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You

[Bridge]
Hey you with the red dress on
I said hey you with the red dress on

[Chorus]
Hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You with that red dress on
You with that red dress on


EmoticonEmoticon