4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers | เพลง Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers | Chord Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers
คอร์ด เนื้อเพลง Ring-A-Ling-A-Lario Jimmie Rodgers Chordza

Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do?
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you
When I was just a boy of nine, I fell in love with Adeline
I kissed her tender lips of wine, and then I ran away
Singin Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you
When I was only seventeen, I fell in love with Bernardine
I kissed her on the village green, and then I ran away
When I had turned to twenty-two, I fell in love with Mary Lou
I tried to run but I was through, she stole my heart away
Singin Ring-A-Ling-A-Lario, this is what I'll do
You're old enough to marry-o, marry-o, marry-o
Old enough to marry-o, and I will marry you
This is ancient history, my family numbers twenty-three
And all of them take after me, they kiss and run away
Singin' Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you
But if I could marry-o, then I would marry you

EmoticonEmoticon