5 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sleigh Ride Johnny Mathis Chordza

คอร์ด Sleigh Ride Johnny Mathis | คอร์ดกีต้าร์ Sleigh Ride Johnny Mathis | คอร์ดเพลง Sleigh Ride Johnny Mathis | เพลง Sleigh Ride Johnny Mathis | เนื้อเพลง Sleigh Ride Johnny Mathis | Chord Sleigh Ride Johnny Mathis
คอร์ด เนื้อเพลง Sleigh Ride Johnny Mathis Chordza

Just hear those sleigh bells jingle-ing, ring-ting-tingle-ing too
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you
Outside the snow is falling and friends are calling, "You Hoo"
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you
Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go, let's look at the show
We're riding in a wonderland of snow
Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand, just holding your hand
We're gliding along with a song of a wintery fairy land
Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we
We've snuggled close together like two birds of a feather would be
Let's take that road before us and sing a chorus or two
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you
There's a birthday party at the home of farmer Gray
It'll be the perfect ending of a perfect day
We'll be singing the songs we love to sing without a single stop
At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop, pop, pop, pop
Just hear those sleigh bells jingle-ing, ring-ting-tingle-ing too
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you
Outside the snow is falling and friends are calling, "You Hoo"
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you
Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go, let's look at the show
We're riding in a wonderland of snow
Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand, just holding your hand
We're gliding along with a song of a wintery fairy land

EmoticonEmoticon