18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Slippin' And Slidin' Little Richard Chordza

คอร์ด Slippin' And Slidin' Little Richard | คอร์ดกีต้าร์ Slippin' And Slidin' Little Richard | คอร์ดเพลง Slippin' And Slidin' Little Richard | เพลง Slippin' And Slidin' Little Richard | เนื้อเพลง Slippin' And Slidin' Little Richard | Chord Slippin' And Slidin' Little Richard
คอร์ด เนื้อเพลง Slippin' And Slidin' Little Richard Chordza

Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Been told a long time ago
Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Been told long time ago
I been told, baby, you been bold
I won't be your fool no more
Oh, big conniver, nothin' but a jiver
I done got hip to your jive
Oh, big conniver, nothin' but a jiver
I done got hip to your jive
Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Won't be your fool no more
Oh, Malinda, she's a solid sender
You know you better surrender
Oh, Malinda, she's a solid sender
You know you better surrender
Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Won't be your fool no more
Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Been told a long time ago
Slippin' and a slidin', peepin' and a hidin'
Been told long time ago
I been told, baby, you been bold
I won't be your fool no more
EmoticonEmoticon